Vi lever alla i en värld, skapad av osynliga konstruktioner; vardagliga fenomen som vi ofta tar för givna.

Pengar, företag, arbetstider, betyg, kursplaner, lagar, nationer, kulturer, kön, semesterveckor, skönhet, social status, ekonomiska system, religion är exempel på sådana konstruktioner. De är produkter av mänskligt tänkande, accepterade av kollektiva övertygelser, snarare än objektiva, naturliga fenomen.

Vad skulle hända om vi började att ifrågasätta dessa konstruktioner? Om vi erkände dem för vad de faktiskt är – mentala fantasiprodukter – skulle det förändra hur vi uppfattar världen?

Att avslöja luftslott som luft [till skillnad från slott] ger oss möjlighet att påverka och forma vår värld. Hierarkier och stereotyper, till exempel, begränsar oss och hindra oss från att se världen runtomkring såsom den egentligen är – fylld av obegränsade möjligheter att bygga något bättre, klokare, vackrare och mer hållbart. Mentala påhitt, som tas för verklighet, gör att vi förlorar fokus på viktiga värden såsom medmänsklighet och generositet.

Förståelsen kring att dessa vardagliga fenomen faktiskt är ”kollektiva lögner”, ger oss:

1. Djupare insikter: Vi kan bättre förstå varför vi handlar och reagerar som vi gör. Våra handlingar och känslor styrs ofta av dessa osynliga konstruktioner.

2. Ökad medvetenhet: Genom att bli medvetna om de osynliga krafter som formar våra liv, kan vi navigera bland dem, än mer effektivt.

3. Större kontroll: Vi kan aktivt välja vilka konstruktioner vi vill följa och vilka vi vill förändra.

4. Ökad tolerans: Genom att förstå att andra människor också påverkas av dessa konstruktioner, kan vi bli mer toleranta och förstående för deras perspektiv.

5. Frihet: Genom att leva liv som är autentiska och meningsfulla för oss, kan vi frigöra oss från konstruktioner som begränsar oss.

Insikten kring att vi har makten att påverka och förändra alla typer av konstruktioner är inte bara en möjlighet. Det är också en utmaning. Det är ett livslångt uppdrag att skapa en värld som bättre speglar våra medfödda värderingar och ursprunglig kärlek.

Men det börjar med oss själva, här och nu.

Med dig.

Och mig.

Jag tar första steget… hänger du på?

Med kärlek,
Dennis

[Boka in föreläsningenInte viktigt på riktigt; allting är påhittat”, som öppnar upp sinnet för nya perspektiv. Detta för att kunna ta sig an världen med en större ödmjukhet kring sådant som man tidigare fått för sig varit hugget i sten. Föreläsningen hjälper till att avlägsna olika typer av begränsande föreställningar. Allt i syfte att bygga en klokare och mer hållbar värld för oss alla att leva i. Såväl i det lilla som i det stora.]

Pin It on Pinterest

Podcast

Missa inte den populära podden Tomas och Dennis podcast. En guide till villkorslöst välmående.

Liveshow

Dennis sänder ofta live på Facebook. Ett samtal med tittarna kring ett specifikt ämne. Missa inte detta.

Redo för en verklig förändring?