Något som många ledare kan uppleva – ofta mellanchefer i en organisation – är att de anställdas beteenden håller dem vakna om natten.

Stämningen på arbetsplatsen är kanske inte vad den borde vara. Arbetsgruppens medlemmar har börjat dra åt olika håll och konflikter tornar upp sig.

Frågorna hopar sig:

– Vad ska jag göra? Det är ju ändå mitt ansvar att se till att allting funkar.

– Ska jag ta upp frågan i gruppen eller samtala med var och en?

– Vad funkar bäst, piska eller morot?

– Och de som hela tiden uttrycker sig negativt – energitjuvarna – ska det bli tal om förflyttning direkt, eller ska jag ge dem en chans att bättra sig?

En klok chef förstår att det inte går att blunda för problemet. Någonting måste absolut göras. Det dåliga arbetsklimatet kommer annars bara att eskalera. Redan har kunderna börjat ana att något inte står rätt till, och snart kommer cheferna ”ovanför” att reagera.

Så… något måste definitivt göras. Men vad?

– Ska jag se över våra rutiner och metoder?

– Handlar det om att förändra ansvarsfördelning, verksamhetsmål och prioriteringar?

– Behöver jag ställa nya krav, minska arbetsbelastningen, öka stimulansen eller införa olika typer av belöningssystem?

– Måste jag be om ytterligare resurser, vad gäller tid, ekonomi, personal eller utrustning?

– Ska jag lyfta det här med moral och värderingar, och diskutera regler och normer?

Ökad självkännedom är nyckeln

Det jag gör, som konsult, när jag blir anlitad för att bygga effektiva team, och arbeta med grupputveckling, är att alltid börja med det jag kallar ”självkännedom” – insikter kring hur vi människor, var och en av oss, fungerar psykologiskt.

Inte som en utbildning i hur hjärnan och neurologin fungerar, eller som ett lär-känna-dig själv-program utifrån en någon slags DISC-analys, där var och en tilldelas en färg.

Nej, min approach är istället att visa hur vi alla agerar med klokhet, överseende och medmänsklighet när vi är i balans med oss själva, men hur irritation, avundsjuka och egoism har en tendens att ta över när humöret sjunker.

Min insats är egentligen alltid densamma oavsett vilket problem som man brottas med i arbetsgruppen. Jag påminner om grundläggande psykologiska principer, som vi alla känner till, men som vi ofta glömmer bort.

Exempelvis att vi alla lever i s.k. ”parallella verkligheter”, skapat av det tänkande som pågår, men att tankar inte är riktigt så verkliga som de kan verka vara. Eller att humöret fungerar som en slags inre hiss, som går upp och ner av sig själv, men som till 100% avgör, hur vi agerar i olika situationer – balanserat eller obalanserat.

En känsla av frihet och kontroll

Ju mer varje individ förstår hur de själva fungerar – psykologiskt – desto större frihet och kontroll upplever de sig ha, och kan därmed själva, utan att känna sig påhoppade och styrda, välja att förändra sitt beteende i gruppen.

Med ganska små insatser och på relativt kort tid – exempelvis genom att visa hur det egna tänkandet begränsar såväl välmående som klokhet – skapas en ett arbetsklimat där medarbetarna har större förståelse kring sig själva, men också kring hur andra människor fungerar, och vilka behov de har. Detta leder till att stress, oro och irritation minskar, medan empati, uppskattning och givmildhet får ta större plats.

”Tanken dyker upp i medvetandet och projiceras via våra sinnen till det vi kallar verkligheten och ger sig sedan snabbt av. Kvar står vi, förblindade av illusionen.”

När vi människor börjar förstå hur det egna tänkandet ofta spelar oss ett spratt, blir vi mer ödmjuka kring våra egna föreställningar och världen, och heller inte lika upprörda kring hur andra ser på samma sak. Insikter kring att tankar just bara är tankar, förändrar oss på alla plan.

Det låter enkelt och okomplicerat. Och det är precis vad det är. Inte som en quick fix emellertid, utan som en resa mot ökad självinsikt, som gör skillnad på djupet, med insikter som verkligen varar över tid.

Exempel på referenser:

  • Ann-Marie Hansson, fd. HR-Chef, Öresundskraft AB, Helsingborg
  • Tobias Dysenius, försäljnings- och affärsutvecklingschef, Riksbyggen AB
  • Johan Rasmussen, projektchef, Skanska Direkt AB

Med kärlek,
Dennis

Pin It on Pinterest

Podcast

Missa inte den populära podden Tomas och Dennis podcast. En guide till villkorslöst välmående.

Liveshow

Dennis sänder ofta live på Facebook. Ett samtal med tittarna kring ett specifikt ämne. Missa inte detta.

Redo för en verklig förändring?