När jag blir bokad som föreläsare kring ämnet ”Arbetsglädje” – på företag, kommuner, myndigheter eller organisationer runtom i landet – är det vanligtvis fem olika områden, som mina uppdragsgivare önskar att jag tar upp.

Det gäller sådant som självledarskap, konflikthantering, teamutveckling, medarbetarskap och strategier kring förändringar. Detta, oberoende om man önskar en traditionell på-plats-föreläsning, eller om man vill ha en webbaserad, digital lösning via Zoom, Teams eller liknande online-plattform.

Det som dessutom efterfrågas är en föreläsning som innehåller glädje, inspiration och energi – ett framträdande som engagerar, motiverar och ingjuter hopp i åhörarna. Gärna med inslag av humor och skratt, samt att olika typer av workshops och övningar inkluderas.

Vad kännetecknar en föreläsning om…

självledarskap?

konflikthantering?

teamutveckling?

medarbetarskap?

förändring?

En föreläsning om självledarskap

En föreläsning om självledarskap

Självledarskap handlar ytterst om hur vi människor lever våra liv. Alltså vilken kurs vi sätter, hur vi följer denna, samt hur vi korrigerar vår riktning efterhand.

Privatliv och arbetsliv är ofta tätt sammanflätade, så självledarskapet återspeglar vanligtvis hur man som individ samverkar med kunder, kollegor och ledarskapet i organisationen.

Mitt angreppssätt som föreläsare kring ämnet självledarskap, är att visa hur vi alla – var och en av oss – egentligen har en inbyggd, inre kompass, som guidar oss via sunda värderingar och kloka beslut, varje gång som vi har klarhet i sinnet.

Det som emellertid ofta står i vägen för denna klarhet och klokhet (inklusive motivation, kreativitet och beslutsamhet) är det tänkande av som pågår i sinnet.

Tankar om att inte duga till, eller tankar som för med sig en rädsla för att misslyckas.

Så snart som dessa tanka skingras – av vilken anledning som helst – är klokheten och det sunda självledarskapet åter på plats.

En föreläsning med mig, syftar till att påminna om denna inre kompass, samt att avslöja den begränsande tanken, som lite mindre sann, betydelsefull och verklig, än den just verkar vara – för den som tänker.

Resultatet blir att självledarskapet stärks och de sunda värderingar som bygger tillit och förtroende, får större utrymme på arbetsplatsen, och i den enskilde människans liv.

En föreläsning om konflikthantering

En föreläsning om konflikthantering

De flesta arbetsgivare har aldrig någonsin övervägt möjligheten att kunna bygga en arbetsplats helt fri från oro, irritation och konflikter. Det känns förmodligen otänkbart, och mer som en ouppnåelig utopi.

Men… vad skulle det egentligen innebära om vi kunde slippa ifrån allt som gnager och skaver mellan medarbetarna? Vad skulle det betyda för arbetsklimat, hälsa och samhörighet om arbetsplatsen översköljdes av gemenskap, samhörighet och tillit, istället för konflikter och bråk?

Min föreläsning överväger en sådan möjlighet. Kanske inte att bli helt, hundraprocentigt immun mot gräl, avundsjuka och misstänksamhet… men… i alla fall… nästan.

Ju mer och djupare inre harmoni och balans som varje medarbetare upplever, desto större trygghet kan man nämligen unna sig att känna i samspelet med andra. Detta, oavsett kön, ålder eller utbildningsnivå. Vi är alla lika – i grunden.

En inre balans bidrar till en yttre harmoni.

En föreläsning om teamutveckling

En föreläsning om teamutveckling

Tillit är det som bygger ett bra och hållbar team. Tillit är nämligen mycket mer än att ha det trevligt tillsammans – tillit är grunden för allt som sker i livet.

Tillit är själva ”operativsystemet” för varje relation.

Man kan således ha fantastiska applikationer installerade på sin dator. Men om datorns operativsystem har ett inbyggt fel, fungerar ingenting som det ska.

Det samma gäller för arbetsplatsen.

Man kan ha byggt upp, strukturerat och tagit fram processer i världsklass, men om förtroendet rubbas, kan man aldrig uppnå de önskade och efterfrågade resultaten.

I personliga relationer är tillit och förtroende alltid nyckeln till framgång. Det är fullt möjligt att tycka om eller känna stor kärlek till en annan människa, men om tilliten inte ligger som en grund för relationen, kan den aldrig nå sin fulla potential.

Tillit påverkar alltid två mätbara faktorer: hastighet och kostnad.

När förtroendet minskar – i ett förhållande, i ett team, i ett företag, i en bransch, med en kund – minskar även farten, hastigheten.

Allt tar längre tid när förtroendet är bräckligt. Samtidigt ökar kostnaderna.

– När förtroendet är lågt tar allt längre tid och kostar mer.

Motsatsen är också sann.

När förtroende ökar i ett förhållande eller i ett team, i ett företag, i en bransch, med en klient, med en kund, ökar också hastigheten, och kostnaderna avtar.

Allt går fortare men kostar mindre, eftersom tillit och förtroende har skapats.

En föreläsning om medarbetarskap

En föreläsning om medarbetarskap

Medarbetarskap handlar om att skapa en kultur av ansvarstagande i en organisation – en kreativ och sund relations-kultur mellan människor, där både chefer och anställda tar ansvar över sin arbetssituation.

Målet är att uppnå en arbetsmiljö som stimulerar engagemang bland anställda och chefer. Detta skapar en arbetsplats där anställda känner sig värdefulla och viktiga.

Återigen handlar det om att bygga tillit och förtroende.

Min approach som föreläsare, är att visa hur detta går till, och att vi alla – innerst inne – besitter den förmågan.

Ytterst handlar det att hålla det man lovar och att visa att man har goda avsikter. Något som snabbar på tillitsbyggandet, är om man lyckas att signalera sitt goda beteende.

Alltså att berätta hur man kommer att agera, så att andra vet vad som kommer att ske. Då blir omgivningen medveten om vilken väg man kommer att ta, och det leder i sin tur till att man kommer att ”söka” efter dina goda avsikter, och ditt positiva beteende.

En uppåtgående spiral av tillit och förtroende kan således ta form.

En föreläsning om förändring

En föreläsning om förändring

Idag har vi oftast varken tid eller tålamod för orka med s.k. linjära berättelser.

Teknikutvecklingen har gjort att vi skärmar oss ifrån en värld med en början, en mitt och ett slut. Resultatet blir att vi lever i ett slags ”ständigt pågående NU”. Ett NU, fyllt av oavbruten stress, press och oro, återkommande omorganisationer och hög personalomsättning.

Förändring verkar vara det enda som egentligen består.

Ny terräng, fordrar ny karta. Det går inte möta framtiden med dåtidens metoder. Det som tagit oss hit, tar oss inte dit.

I denna ”nya” värld, blir det inte längre värdefullt att komma till en viss slutsats eller ens till ett slut. De utmaningar som vi har att hantera är nämligen ständigt pågående: stress, konkurrens, arbetslöshet, klimatförändringar, terrorism, etc.

Facit och ”rätta” svar, ersätts av ögonblicklig insikt och omedelbar visdom. Ett förhållningssätt som omfamnar Nu:et blir särskilt framgångsrikt i en värld som mer och mer handlar om hållbarhet, än om seger.

Kriser bör nämligen inte lösas för framtidens skull. Kriser måste hanteras i nuet. Nu. Och nu. Och nu.

Emellertid kan vi aldrig kompromissa om att bygga en välmående värld att leva i. Tvärtom. Genom att frigöra oss från de föråldrade berättelserna och ineffektiva metoderna, kan vi börja identifiera mönster, i ett skenbart kaos.

När kriser betraktas som något konstant och evigt, kan vi utveckla hållbara strategier för att lösa dem i realtid, istället för att låtsas besegra dem, en gång för alla. Syftet med min föreläsning, är att visa på möjligheten att kunna behålla sitt inre lugn, sin klarsynthet och sin förmåga att fatta kloka beslut, trots den kalabalik som en föränderlig värld ofta kan ge upphov till.

Bokning av föreläsning

Så… om du önskar boka in en föreläsning om arbetsglädje, som innehåller viktiga reflektioner kring självledarskap, konflikthantering, teamutveckling, medarbetarskap och strategier kring förändringar – då tar jag gärna ett samtal inom kort.

Men… jag har inte ditt nummer. Du måste ta första steget.

Mejla mig på dennis@denniswesterberg.com, så tar jag kontakt.

Med kärlek,
Dennis Westerberg

Pin It on Pinterest

Podcast

Missa inte den populära podden Tomas och Dennis podcast. En guide till villkorslöst välmående.

Liveshow

Dennis sänder ofta live på Facebook. Ett samtal med tittarna kring ett specifikt ämne. Missa inte detta.

Redo för en verklig förändring?