En vanlig strategi i livet, som många människor anammat, är att arbeta hårt och målinriktat för att skapa förändring, så att all glädje, lycka och mening som man längtar efter, kan komma som en medalj när man väl jobbat klart – när man uppnått det man strävat efter.

Problemet är att de känslor vi har genom livet, sällan skiljer sig särskilt mycket åt, trots alla ansträngningar – något som psykologin uppmärksammat och valt att kalla ”det hedoniska ekorrhjulet”. Alltså att vi människor snabbt återgår till en relativt stadigvarande nivå av (o)lycka, trots omfattande positiva eller negativa händelser eller livsförändringar.

Men det finns en väg ur ekorrhjulet, tack och lov. Nedanstående tre punkter kan fungera som en ”teaser” för att vara fortsatt nyfiken på det budskap som mina föreläsningar, mina böcker och min coachning presenterar:

  1. Inse att känslor – vilka de än må vara – inte härstammar från någon annan plats, än från den tanke som för närvarande svävar förbi medvetandet. Trygga tankar känns således glada, och otrygga tankar känns otrygga.

  2. Inse att tankar, just bara är tankar, oberoende av det innehåll som tanken presenterar i stunden – alltså är tanken och upplevelsen, i själva verket en illusion, som dock verkar väldigt verklig för den som tänker.

  3. Inse att tankar är flyktiga – de kommer och går – och att stillhet, välbefinnande, balans, lycka, mening och harmoni, alltid vilar bortom de tankar som för tillfället skymmer det friska och sunda ursprunget i varje människa. Även i dig. [Bortom molnen, är himlen alltid blå.]

Ungefär så.

Med kärlek,
Dennis

Pin It on Pinterest

Podcast

Missa inte den populära podden Tomas och Dennis podcast. En guide till villkorslöst välmående.

Liveshow

Dennis sänder ofta live på Facebook. Ett samtal med tittarna kring ett specifikt ämne. Missa inte detta.

Redo för en verklig förändring?