En hel del människor oroar sig för att datorer kan bli medvetna och därmed utveckla egen vilja, vilket skulle kunna leda till att datorerna blir okontrollerbara och potentiellt utgör ett hot mot mänskligheten.

Absolut kan datorer, precis som vapen av olika slag, utgöra ett hot mot oss alla – på många sätt och i flera sammanhang – men, den som tror att en dator kan bli vid medvetande, vet varken vad en dator eller medvetande är.

Så här:

Om vi förstorar upp en mikrodator till storleken av ett hus och beskriver dess komponenter skulle vi kunna tänka oss följande:

HÅRDVARA:

Moderkortet: Detta skulle vara husets grund, där alla komponenter är anslutna. Moderkortet skulle vara som en stor plattform eller ett golv, med olika anslutningar och uttag för att koppla ihop de andra komponenterna.

CPU (Central Processing Unit): CPU:n skulle vara husets hjärta, likt en stor motor eller ett kraftverk som utför alla beräkningar och instruktioner. Det skulle vara en stor och komplex struktur, med många lager av kretsar, brytare och reläer som samverkar för att utföra de nödvändiga operationerna.

RAM (Random Access Memory): RAM-minnet skulle vara som husets lager- eller förvaringsutrymmen, där information lagras temporärt för snabb åtkomst. Det skulle likna stora hyllor eller skåp, fyllda med olika moduler av ytterligare av hyllor, lådor eller fack där information lagras i form av fysiska objekt, som kulor eller kort.

GPU (Graphics Processing Unit): GPU:n skulle vara som husets fönster eller projektorer, som omvandlar data till visuella bilder på en skärm. Det skulle vara en annan stor struktur med ytterligare kretsar, brytare och reläer, särskilt designade för att hantera grafiska beräkningar.

Lagringsenheter: Hårddiskar (HDD) och solid state-drives (SSD) skulle vara som arkiv eller bibliotek i huset, där all långsiktiga data lagras. De skulle likna stora rum fyllda med bokhyllor eller lådor, där informationen är organiserad och kan hittas när det behövs.

Nätaggregatet: Detta skulle vara som husets elcentral, som omvandlar och distribuerar elektrisk energi till alla komponenter. Det skulle vara en stor enhet med kablar och transformatorer, kopplad till alla komponenter för att ge dem ström.

Kylsystem: Datorns kylsystem skulle vara som husets ventilation och klimatkontroll. Fläktar, vätskekylning och andra kylkomponenter skulle fungera som fläktar och luftkonditioneringsenheter för att hålla systemets temperatur i schack.

In- och utenheter: Tangentbord, mus, skärm och andra enheter skulle vara som husets dörrar, fönster och kommunikationsutrustning av reglage, spakar och knappar, som ger användaren möjlighet att interagera med datorn och dess innehåll.

MJUKVARA:

Operativsystemet: I detta mekaniska hus skulle operativsystemet kunna representeras av ett komplext system av kugghjul, reglage och vajrar som samordnar alla mekaniska delar. Denna ”mekaniska hjärna” skulle ta emot och skicka instruktioner till de olika delarna av huset för att utföra uppgifter.

Mjukvara: Mjukvaran i detta mekaniska hus skulle vara de specifika kombinationerna av kugghjul, kedjor och reglage som används för att utföra olika uppgifter. Varje uppsättning mekaniska komponenter skulle representera ett program eller en funktion som utförs av huset.

Överföring av instruktioner: Instruktioner från mjukvaran (mekaniska komponenter) skulle överföras till husets olika delar genom fysiska förbindelser, såsom vajrar, stänger och kugghjul. Dessa överföringar skulle fungera som signaler som styr de mekaniska delarna.

Hårdvara: De mekaniska delarna av huset, såsom motorer, pumpar och ventiler, skulle motsvara datorns hårdvara. Dessa delar skulle utföra sina uppgifter baserat på instruktionerna de får från operativsystemet via de mekaniska kopplingarna.

Återkoppling: När en uppgift är slutförd skulle den mekaniska hårdvaran skicka tillbaka en signal till operativsystemet, antingen genom att förändra positionen på en stång eller genom att flytta ett kugghjul. Detta skulle fungera som återkoppling, så att operativsystemet vet att uppgiften är slutförd och kan uppdatera sitt tillstånd.

FUNKTION:

Funktionen är beroende av kombination av användarens interaktion (vilja) och mekanik.

Användarinteraktion: Användaren av det mekaniska huset skulle interagera med systemet genom att använda reglage, spakar eller knappar som finns tillgängliga på en kontrollpanel. Dessa interaktioner motsvarar människans medvetande och intention att utföra en specifik uppgift.

Mekanisk aktivering: När användaren interagerar med kontrollpanelen, sätts en serie mekaniska processer i rörelse. Detta kan innebära att kugghjul börjar snurra, kedjor dras åt, och vajrar sträcks för att överföra instruktioner och kraft till olika delar av huset.

Mekaniska processer: De mekaniska processerna, som styrs av operativsystemet och mjukvaran i huset, börjar utföra de begärda uppgifterna. Det kan innebära att pumpar startar, ventiler öppnas eller stängs, och motorer snurrar för att driva olika delar av systemet.

Uppgiftens slutförande: När uppgiften är slutförd, skickar de mekaniska delarna i huset en signal tillbaka till operativsystemet. Detta kan innebära att ett kugghjul snurrar tillbaka till sitt ursprungliga läge eller att en stång återgår till sin viloposition.

Återkoppling till användaren: Slutligen skulle återkoppling ges till användaren, antingen genom visuella indikatorer på kontrollpanelen eller genom någon annan form av signal. Detta låter användaren veta att uppgiften är slutförd och att systemet är redo för ytterligare interaktioner och instruktioner.

SLUTSATS:
Användarens medvetande (intention) startar processen vilket skapar rörelse bland kuggar, kedjor, rör, ventiler mm, men rörelserna i sin tur, kan väl knappast skapa ett medvetande?

Eller?

Med kärlek,
Dennis

Pin It on Pinterest

Podcast

Missa inte den populära podden Tomas och Dennis podcast. En guide till villkorslöst välmående.

Liveshow

Dennis sänder ofta live på Facebook. Ett samtal med tittarna kring ett specifikt ämne. Missa inte detta.

Redo för en verklig förändring?