Allt det arbete som jag gör idag – som föreläsare, författare eller coach – tar sin utgångspunkt i tre stycken principer som bildar ”den nya psykologin”, och som jag snubblade över strax innan jag fyllde fyrtio år. Tre principer som fullständigt förändrade mitt liv: sinnet, medvetandet och tanken (på engelska: mind, consciousness and thought)

I det här blogginlägget berättar jag, så tydligt jag kan, om hur jag ser på de tre principerna idag, och varför just dessa principer är så värdefulla att förstå.

Observera att jag håller den vetenskapliga metoden högt, och att jag vänder mig mot alla rörelser, personer eller riktningar som arbetar ”anti-vetenskapligt”. De tre principerna, i sitt ursprung, ligger till grund för vetenskapen. De står ej i dess motsats. Tvärtom. De pekar på något lika fundamentalt som naturkrafterna, exempelvis gravitation eller elektromagnetism. [Läs mer om vem jag är, och min grundsyn på sidan ”En försäkran – på förekommen anledning”.]

Jag gör dessutom mitt yttersta för att svara på följande frågor, och fler därtill:

Jag hoppas att mitt blogginlägg kan ge dig svar på en del frågor som du har kring de tre principerna, men också en ökad nyfikenhet för att vilja förstå mer framöver.

Vilka är de tre principerna?

De tre principerna.
De är tre, i princip.

De tre principerna är Sinnet, Medvetandet och Tanken.

Låt dig dock inte förledas av ordens diffusa karaktär och de associationer till nonsens som de eventuellt kan ge upphov till.

Orden Sinnet, Medvetandet och Tanken kommer från en direktöversättning av engelskans ”Mind, Consciousness and Thought”.

Jag vill verkligen bekräfta att orden – etiketterna – kan vara bedrägliga. Absolut.. Detta, eftersom de ofta används i mängder av tvivelaktiga sammanhang. Det som principerna emellertid avser beskriva, är allt annat än lömskt, svävande eller opålitligt.

Istället ska orden ses som metaforer, som används för att lyfta fram tre fundamentala faktum. Möjligen abstrakta och svårfångade till en början, men elementära, centrala och grundläggande.

Enkelt förklarat kan man säga att de tre principerna förklarar hur alla upplevelser som vi människor har av livet skapas, psykologiskt.

Kom alltså ihåg, när du nu läser vidare, att orden i sig inte alls är särskilt viktiga, utan istället det som orden önskar peka på. Därför används ofta andra benämningar än just Sinnet, Medvetandet och Tanken för att beskriva det som principerna vill lyfta fram. Här följer några exempel:

Sinnet

Sinnet kallas den s.k. livskraft som lever i allt levande (skillnaden mellan en död eller en levande människa), en inre visdom, en slags formlös energi, eller en oändlig inre potential.

När sinnet ska förklaras, känns förklaringen ofta oklar, konstig eller flummig. Några beskriver sinnet som obegripligt och krångligt. Andra säger att sinnet bara är ett påhitt, en illusion.

Låt vara att orden som försöker förklara det som sinnet pekar på, kan kännas virriga eller new age-influerade. Jag håller med. Absolut.

Dock är det som principen Sinnet avser lyfta fram, allt annat än just flummigt eller ett påhitt. Sinnet är självklart och ett faktum.

Det enklaste sätt, som jag funnit, att få människor att förstå eller ”förnimma” det som avses med Sinnet, är att ställa frågan ”Är du vid liv?”, och sedan be dem lägga märke till just ”det liv”, den livskraft, som avses.

Ingen människa i världen, som svarar uppriktigt och ärligt, kan förneka det liv som lever i allt levande. Denna mystiska och oförklarliga livskraft, men ändå så självklara och verkligt existerande.

De tre principerna har ingen som helst avsikt att förklara Sinnet (detta liv som lever i allt levande). Principerna låter Livskraften få vara mystisk och oförklarlig, men till skillnad från en hel del vetenskap och forskning – som oftast undviker att tala om livskraften [eftersom den just är oförklarlig i sitt ursprung], trots att den är ett faktum – lyfter principerna fram faktumet i ljuset. Men… helt utan att komma med några osanna, fluffiga eller religiösa förklaringar.

Principerna vägrar att förneka det uppenbara. Även om de kan kännas abstrakta och diffusa för en del.

Livskraften är ett obestridligt faktum, trots dess gåtfullhet.

Medvetandet

Medvetandet kan även benämnas som psyket, själen, det mentala.

De tre principerna beskriver inte hjärnan eller dess funktioner. Nej, sådant överlåts helt till vetenskapen.

Principerna pekar istället på något mycket mindre komplext än själva hjärnan, nämligen något alldeles enkelt och självklart, nämligen Medvetandet/Psyket.

Principerna låter dock inte någon fastna i någon oklar definition eller något komplicerat resonemang kring det som vetenskapen kallar ”the hard problem of Consciousness”, alltså huruvida medvetandet är en produkt av hjärnan eller inte.

Nej, de tre principerna pekar endast på det fundamentala faktum att det finns ett medvetande, oberoende av om vi förstår det eller förnekar det.

Medvetandet är en princip – en realitet.

Det enklaste sättet att få en förnimmelse av vad som avses med Medvetandet, är att ställa frågan ”Är du vid medvetande?”, och sedan verkligen ”kolla efter”.

Så snart svaret ”ja” på frågan, uppfattas av medvetandet, har principen om Medvetandet blivit funnet. Detta trots sin avsaknad av färg och form.

Ett annat sätt att förklara vad som åsyftas med medvetandet, är ”den plats där drömmarna på natten tar form” – dvs. mitt framför ögonen.

De tre principerna har ingen ambition att förklara Medvetandet. Principerna låter Medvetandet vara oförklarat. Istället beskriver principerna Medvetandet som den skärm, på vilken alla upplevelser av livet tar form.

Medvetandet är den plats där alla upplevelser äger rum.

Medvetandet är det öga som upplever alla upplevelser.

Medvetandet är det material som alla upplevelser är gjorda av.

Medvetandet är det, i vilket alla upplevelser äger rum, av vilket alla upplevelser är skapade och ur vilket alla upplevelser upplevs.

Medvetandet gör det möjligt att uppleva den skapelse som vi kallar livet, i ögonblicket av nu, från vaggan till graven. Medvetandet är dessutom en fullständigt väsentlig del av själva skapelseprocessen – en princip alltså, en fundamental ingrediens.

Tanken

De tre principerna beskriver Tanken som en princip, som ett faktum, utan att bry sig om själva innehållet alltså vad som tänks.

Tanken är just den princip som ger form åt livet för den som tänker, oberoende av vad som tänks.

Utan tanke, ingen upplevelse.

Ta framtiden som ett exempel. Den händer ju inte nu. Det är ganska enkelt att förstå, eller hur? Varken morgondagen, nästa veckas möte eller nästa sommarsemester kan upplevas nu. Ju.

Nej, det enda sättet att uppleva framtiden, är just via principen Tanke.

Tanken dyker upp från insidan (från det liv som lever i allt levande), tar form i Medvetandet, genom att skickas till sinnena (synen, hörseln, doften, smaken, och känseln), så att vi kan se, höra, dofta, smaka och känna – alltså uppleva – en framtid som ännu inte hänt.

Men … det är ju inte framtiden som upplevs, eller hur?

Aldrig någonsin.

Det enda som upplevs är principen Tanke, helt oberoende av vad som tänks.

Framtiden är bara en dröm, som dröms i det pågående ögonblicket. Detsamma gäller det förflutna dessutom.

Ingenting av det förflutna kan upplevas nu. Vad som än må ha hänt, så händer det inte nu. Det enda som händer nu, är att Tanke tar form som historien, i Medvetandet, men eftersom Medvetandet gör Tanken verklig – som special effects-avdelningen i en filmproduktion – verkar det vara det förflutna som upplevs.

Tanken som princip är alltid falsk – till 100%.

Tanken är en illusion, som verkar verklig när den tänks, men tanken finns inte egentligen. Inte mer än som en synvilla. Som regnbågen. Den syns, men finns faktiskt inte. Inte mer än som ett fenomen.

Tanken är den princip som ger form åt verkligheten.

Vem upptäckte de tre principerna?

Sydney Banks - mannen som upptäckte de tre principerna.
Sydney Banks – mannen som upptäckte de tre principerna.

De tre principerna upptäcktes av en man vid namn Sydney Banks.

Sydney Banks arbetade som svetsare och var egentligen en helt vanlig man, ursprungligen från Skottland  utan några som helst ambitioner att förändra världen.

Dock fick han, under ett kort samtal med en psykolog, en helt plötslig och gigantisk, insikt kring hur alla upplevelser som vi har i livet skapas psykologiskt, i medvetandet via tanken.

Han insåg på ett ögonblick, att det enda som vi upplever av det vi kallar livet, egentligen bara är en tanke. Ingenting annat än en tanke, men att medvetandet gör tanken verklig via våra fem sinnen.

Man skulle kunna säga att Sydney Banks, helt utan ansträngning, lyckades avslöja hela universums största mysterium, på bara några få sekunder: Vad är en upplevelse, egentligen… och hur tar den form för oss?

Såklart vore det enkelt att avfärda allt som har med principerna att göra, genom att inlednings avfärda Sydney Banks. Detta genom att misskreditera och honom och misstänkliggöra hans upptäckter. Det vore lätt, men också begripligt såklart – ”vad vet väl en svetsare om psykologi, egentligen?”. Dock ett stort misstag. Historien är fylld av framgångsrika autodidakter som varit enormt framgångsrika utanför det område som de skolats för. Exempelvis Albert Einstein, Thomas Alva Edison och Walter Pitts.

När upptäcktes de tre principerna?

Salt Spring Island
Salt Spring Island

De tre principerna upptäcktes faktiskt av Sydney Banks redan på 1970-talet, när han bodde på Salt Spring Island, i Kanada.

Trots att Sydney Banks fick insikten redan på 70-talet, var det först långt senare, i slutet av 80-talet, som han formulerade de tre principerna – Mind, Consciousness and Thought – och började sprida dem mer avsiktligt.

Internets genomslag har på senare år inneburit att de tre principerna färdas över världen, fortare än någonsin förut.

Det som Sydney Banks upptäckte hade tidigare upptäckts av många män och kvinnor genom historien. Upptäckterna har tagit form som filosofiska riktningar eller skrifter som sedan skapat det vi kallar religioner.

Det som Sydney Banks emellertid gjorde, som gör honom unik, och som särskiljer honom från allting annat som tagit form genom åren, är att vara extremt noga med att hålla upptäckten i sin ursprungliga form. Utan att skapa några sammanslutningar, religiösa sällskap eller filosofiska modeller. Han höll sig till faktum, till sanning, till principer. Han nöjde sig med fundamentala fakta. Det uppenbara. Det självklara.

Principerna är inte sanningen. De pekar på sanningen. Det räcker.

Varifrån kommer de tre principerna?

De tre principerna härstammar från faktum – från sanning.
De tre principerna härstammar från faktum – från sanning.

Ett sätt att beskriva varifrån de tre principerna kommer, är att ange den plats som Sydney Banks befann sig på när han formulerade dem, nämligen på Salt Spring Island i Kanada.

Dock känns den informationen inte särskilt väsentlig i sammanhanget.

Viktigare är att peka på dess egentliga ursprung.

De tre principerna härstammar från faktum – från sanning.

Vad betyder ”principer” i sammanhanget?

Sinnet, Medvetandet och Tanken är naturlagar.
Sinnet, Medvetandet och Tanken är naturlagar.

Precis som att gravitation eller magnetism är principer som bl.a. förklarar varför saker och ting faller, lyfter, attraherar eller repellerar, visar de tre principerna Sinnet, Medvetandet och Tanken, hur alla upplevelser av livet skapas.

Skapelseprocess: Sinnet + Medvetandet + Tanken = Upplevelse

Det enda som krävs för att en ny upplevelse ska skapas, är en ny Tanke.

De tre principerna är det som den traditionella och vedertagna psykologin saknat i alla år. Ett fält som bygger på antaganden och hypoteser, dvs. gissningar och tro. Inte på sanning, faktum, principer.

Men principerna är funna.

Principerna förklarar allting

Principer som förklarar allting som vi behöver förstå när det gäller psykologi, exempelvis varför den psykiska ohälsan i vår del av världen ökar, när vi faktiskt har fler psykologer, fler psykiatriker, fler beteendevetare, fler socionomer, fler mentala tränare, fler självhjälpsböcker, fler meditationstekniker, fler forskningsrapporter, fler diagnoser och fler mediciner än någonsin förut.

Hur är det möjligt att ohälsan ändå fortsätter att öka? Egentligen?

Borde inte utvecklingen gå åt andra hållet? Särskilt eftersom vi har det bättre materiellt ställt nu än tidigare.

Vi har exempelvis högre levnadsstandard, hårdare arbetsmiljölagar, fler cykelhjälmar, bättre vägar, fler botmedel till svåra sjukdomar och större frihet att välja väg i livet.

Min afghanske extrason, Alisina, kan inte för en sekund förstå, hur vi kan må så psykiskt dåligt i Sverige som vi gör, när ingen av oss har tjänstgjort som barnsoldat bland Talibanerna, eller har färdats på en gummiflotte på Medelhavet eller har förlorat sin mamma, pappa, bror och syster under en skottlossning vid den Turkiska gränsen.

Hur är det möjligt? Att vi mår sämre och sämre? Egentligen? Vad är det vi har missat?

Jo, vi har missat principerna.

Men … de ÄR funna.

Nu gäller det bara att lägga märke till dem, överväga dess sanningshalt, och sedan sprida dem över världen.

Avbryt sökandet. Principerna är funna.

Hur förändrar de tre principerna människors liv?

Livet blir enklare när man förstår det som de tre principerna avslöjar.
Livet blir enklare när man förstår det som de tre principerna avslöjar.

De tre principerna är ingen metod som förändrar människors liv. Ej heller innehåller de någon att göra-lista för hur man bör agera eller tänka i olika situationer. De tre principerna är beskrivande. Inte föreskrivande.

De tre principerna förklarar hur en upplevelse av livet skapas, exempelvis hur oro, rädsla och ilska tar form i sinnet, eller hur glädje, mod och kärlek växer fram. Principerna innehåller dock ingen plan för att förändra upplevelsen. När upplevelsen väl är skapad, är den omöjlig att ändra.

Ej heller ger de tre principerna någon beredskap för att förhindra tankar att dyka upp, eller erbjuder något slags filter för att bara samla in positiva tankar.

Nej, principerna är just bara principer. De berättar hur allting fungerar, inte vad man ska göra åt saken.

Allting som finns på marknaden idag, såväl inom det förhärskande psykologiska fältet som utanför, erbjuder olika typer av metoder för att förändra upplevelsen när den väl är skapad. Metoderna är således åtgärdsbaserade.

De tre principerna tillhandahåller varken metod eller teknik. De är insiktsbaserade.

De tre principerna saluför inte heller någon ny coach-metodik. Principerna bara är. Ingenting annat.

Dock visar det sig att människor som uppmärksammar principerna, och är nyfikna på vart dessa principer pekar, får ett annorlunda och lättare liv.

Principerna flyttar fokus från tankens innehåll, till tanken som en naturlag

Insikter kring vad tankar egentligen är, får människor att bry sig mindre om det som tänks, och istället bli mer intresserade av vad som finns bortom tankarna. Det gör att de inte längre behöver vara så rädda för det som upplevs, och därmed kan erhålla mer sinnesfrid och lugn, trots att världen runtomkring kan vara bullrig och bökig. Ur sinnesfrid och ro, föds dessutom motivation och kreativitet, samtidigt som klokhet och insikter kan få ta mer plats.

Livet blir helt enkelt enklare när man förstår hur en upplevelse skapas, psykologiskt av tre principer, till skillnad från att man inte förstår detsamma.

Varför är principerna just tre till antalet – inte fler eller färre?

De är tre, av en anledning.
De är tre, av en anledning.

Det krävs just tre stycken pusselbitar för att förklara hur en upplevelse av livet skapas. Ingen av dem kan plockas bort. Ingen pusselbit behöver heller läggas till. Det räcker med tre för att förklaringen ska bli komplett.

  1. Utan Livskraft (Sinne), ingen upplevelse. Med Livskraft, potential för upplevelse.
  2. Utan Medvetande (Psyke), ingen upplevelse. Med Medvetande, potential för upplevelse.
  3. Utan Tanke (bild, ljud, lukt, smak eller känsla), ingen upplevelse. Med Tanke, upplevelsen skapas.

Vilken betydelse har de tre principerna för människor?

När vi människor inser vad som är sant levs livet annorlunda.
När vi människor inser vad som är sant levs livet annorlunda.

Principerna i sig har ingen betydelse alls för människors liv. Principerna pekar på faktum, oberoende av ifall någon väljer att se dem eller inte.

Emellertid blir livet annorlunda för människor som förstår principernas innebörd, jämfört med dem som inte förstår dess budskap.

Exempelvis är det fullt möjligt att leva hela sitt liv i tron om att såväl framtiden som det förflutna går att uppleva. Detta, trots att det faktiskt är hopplöst att försöka ”komma åt” det som ännu inte hänt, eller att ens försöka återuppleva det som faktiskt är förbi. Inte på annat sätt än att upplevelsen sker i  tanken vill säga. Men då är just bara tanken som upplevs. Inte det framtida. Ej heller det förflutna. Inte alls. Bara tanken.

När vi människor inser vad som är sant, vad som är ett faktum – bortom tro och föreställningar – levs livet på annat sätt än om vi lever i vårt tänkande.

Att inse faktum, är att vara vaken. Att tro på tanken, är att drömma.

Principerna finns där för att väcka oss ur drömmen, illusionen. Somliga ser dem och kommer till klarhet. Andra ignorerar dem, och förlorar sig åter i drömmen.

Det är okej vilket som. Att vara människa, är just att vara vaken ibland, och att somna till emellanåt. 

Principerna förklarar skillnaden. Bara det. Ingenting annat.

Vilket förhållande ha de tre principerna till olika religioner eller olika filosofiska inriktningar?

De tre principerna är bortom tro.
De tre principerna är bortom tro.

De tre principerna är befriade från såväl tro och övertygelser, som från filosofisk inriktning eller livsåskådning. Principerna anger vad som är ett faktum. Bara det.

Dock är de flesta religioner eller filosofiska modeller, sprungna ur sanning, men har tyvärr genom åren blivit ett effektivt skydd för att dölja det som faktiskt är en realitet – ett faktum.

Någon har upptäckt vad som döljer sig bortom livets mysterium, och har sedan försökt förklara sin upptäckt.

Sanning, som likt kärlek, är ”formlös” och inte låter sig förpackas i ord, kan emellertid varken förklaras eller ges bort som en gåva. Det närmsta man kan komma sanning, är att klä den i en metafor. Dessvärre har metaforerna vuxit till sig genom historien, och blivit fler och fler och större och större, i människors iver att vilja beskriva sina upptäckter. Istället för att visa upp sanningen i sitt ursprungliga skick, har metaforerna dessvärre blivit till en slöja som kommit att dölja det som avses avslöjas. Metaforerna har motverkat sitt eget syfte, så att säga.

Principerna är inte sanning, men pekar på sanning, som den mest avskalade metafor som går att finna. De är den tydligaste av vägvisare till faktum. Problemet är att somliga stirrar sig blinda på vägvisaren, och blir sedan besvikna när det enda de ser är en skylt.

Principerna förklarar varför dessutom.

Vilka böcker beskriver de tre principerna på bästa sätt?

The Enlightened Gardener av Sydney Banks.
The Enlightened Gardener av Sydney Banks.

Allt fler böcker om de tre principerna fyller numera bokhandlarnas hyllor. Flera av dem beskriver principerna på ett enkelt och begripligt sätt. Andra blandar upp det som principerna försöker förmedla, med annat, och sanningen går förlorad.

Personligen gillar jag Sydney Banks egna böcker allra bäst. Även om de har några år på nacken, och kanske kan kännas väl ”mystiska” för dem som nyligen upptäckt principerna.

Andra föredrar exempelvis Michael Neills, Dicken Bettingers, Elsie Spittles eller Jamie Smarts böcker.

Bara en tanke – din guide till villkorslöst välmående
Bara en tanke – din guide till villkorslöst välmående

Såklart har jag ett eget bidrag, nämligen Bara en tanke – din guide till villkorslöst välmående, som gavs ut redan 2015. 

Jag dog och fick liv igen.
Jag dog och fick liv igen.

I maj 2019 publicerade dessutom Ehrlin Publishing en ungdomsroman som jag skrivit, ”Jag dog och fick liv igen”. Den tar sin utgångspunkt i de tre principerna. Beställ boken via Adlibris eller genom att kontakta mig.

Mina favoriter, skrivna av Sydney Banks:

Var hittar jag mer information om de tre principerna?

De tre principerna finns överallt.
De tre principerna finns överallt.

De tre principerna sprider sig nu som en löpeld över världen. Varje dag fylls internet med ny information om vad principerna pekar på, och hur dessa principer påverkat människor i olika sammanhang.

Gör en googling med sökorden ”De tre principerna”, eller på engelska ”The three principles”, så får du mängder med förslag på sajter som presenterar principerna.

Det som jag personligen föreslår, om du vill lära dig mer om principerna, är att du börjar med att kolla in en video med Michael Neill, på YouTube. Den finns i tre delar. Del ett finner du här: https://youtu.be/OmnvLnh3ieY

Därefter tycker jag att du ska gå direkt till källan. Alltså att ta del av olika videoklipp med Sydney Banks. Detta är ett av mina favoritklipp: https://youtu.be/NHpnzI49JbU

En fantastisk resurs finner du via Three Principles Movies. Mängder med videoklipp, och massor av kvalitetslänkar. Även herr Westerberg finns med på ett hörn, minsann (Intervju med Dennis Westerberg, från YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=uT5lsspajpk)

Missa inte psykiatrikern Bill Pettit, som beskriver hur insikter kring de tre principerna har väckt välmåendet till liv hos mängder med patienter, som han ”behandlat” under sin karriär. Ett fantastiskt klipp: https://youtu.be/UbnxCd2VrtA

Glöm inte att ta del av de klokheter som psykologen George Pransky bjuder på. George Pransky var en av de först psykologer träffade Sydney Banks, efter att herr Banks gjort sin upptäckt. Jag gillar detta klipp särskilt mycket: https://youtu.be/35Cr_TUbB5I

Ett annat sätt, än att kolla in olika klipp på YouTube, är att delta i någon kurs/utbildning som syftar till att presentera principerna. Om du är bekväm med engelskspråkig utbildning, kan jag rekommendera kurser av Elise Spittle, Dr Aaron Turner, George Pransky eller Jack Pransky.

Resurser på svenska

Det mesta materialet kring de tre principerna finns såklart utanför Sveriges gränser, författat och uttryck på engelska. Jag själv och Tomas Lydahl, har dock producerat en hel del för den svenska marknaden. En del är gratis. Annat kostar pengar.

Besök gärna Tomas och Dennis hemsida. Där finner du flera böcker och videokurser, på svenska. Vi har dessutom en podcast, med namnet ”Tomas och Dennis”. Den finner du bl.a. på Podcaster, iTunes, Acast, eller via tomasochdennis.se.

En föreläsning med Tomas och Dennis (Dennis till vänster och Tomas till höger).
En föreläsning med Tomas och Dennis (Dennis till vänster och Tomas till höger).

En föreläsning om de tre principerna med Tomas och Dennis hittar du på YouTube. Den bär rubriken En banbrytande föreläsning om psykisk hälsa: – Psyket är alltid friskt, oförstörbart. Den spelades in i Stadshallen i Lund, under ”Skåneveckan för psykisk hälsa”, den 12 oktober 2017. Skåneveckan arrangerades av Region Skåne, och samordnades av Studieförbundet Vuxenskolan och den ideella föreningen Hjärnkoll Skåne. Bakom initiativet till just föreläsningen i Stadshallen med Tomas och Dennis stod av Anhörigcenter, Lunds kommun och Patientföreningen LIBRA i Skåne.

Diplomerad 3P-coach

Tomas & Dennis Coach Academy
Tomas & Dennis Coach Academy

Via ”Tomas & Dennis Coach Academy” erbjuder vi en kurs till att bli diplomerad 3P-coach. Önskar du mer information om denna, exempelvis kursupplägg, kursdatum och kostnad, kan du kontakta mig och Tomas via info@tomasochdennis.se.

Ljudböcker

Tomas och Dennis ljudböcker om de tre principerna.
Tomas och Dennis ljudböcker om de tre principerna.

Via ”Tomas & Dennis Publishing” har vi gett ut fyra stycken ljudböcker. Du når dem via exempelvis BookBeat, Nextory, eller Storytel (se nedan):

  1. Ett stressfritt liv
  2. På väg att skiljas?
  3. Mental träning försämrar prestationen
  4. Konsten att älska sitt jobb

Vart sprider sig de tre principerna just nu?

Three Principles Global Community
Three Principles Global Community

De tre principerna färdas just nu över världen. Människor som fått upp ögonen för dem, känner ofta en iver att sprida principerna vidare. De som betytt mycket för dem, kan ju komma att betyda mycket även för andra.

På global nivå, kan man följa principernas resa, via Three Principles Global Community’s hemsida. På den sidan kan du hålla koll på globala konferenser och utbildningar, och få information kring var de mest kända talarna/coacherna dyker upp framöver.

I Sverige, på nationell nivå, finns för närvarande inget liknande initiativ – alltså en plats där man kan få samlad info om vad som är på gång inom 3P. Gissningsvis kommer olika föreningar och sammanslutningar att bildas, regionalt inom kort, och därefter tar förmodligen en nationell organisation form. Vem vet, kanske blir det Tomas och Dennis som tar det initiativet?

Håll öron och ögon öppna.

Hur hittar man någon som coachar enligt de tre principerna?

Tomas & Dennis Coach Academy.
Tomas & Dennis Coach Academy.

Det finns en hel del kända och mindre kända 3P-coacher på den internationella marknaden, exempelvis Elise Spittle, Dr Aaron Turner, George Pransky, Michael Neill, Jamie Smart eller Jack Pransky.

Även i Sverige finns det möjlighet att boka in sig för coachning hos en erfaren 3P-coach. Exempelvis har jag och Tomas Lydahl startat en coach-utbildning, Tomas & Dennis coach Academy, som utbildat ett 20-tal 3P-coacher det senaste året. Hör av dig till info@tomasochdennis.se om du önskar komma i kontakt med oss, eller med någon av våra diplomerade 3P-coacher.

Vad säger vetenskapen och forskningen om de tre principerna?

Forskning kring "De tre principerna"
Forskning kring ”De tre principerna”

Det finns en hel del forskning gjord, kring vad en ökad medvetenhet om de tre principerna innebär.

Ett axplock av pilotstudier, rapporter och vetenskapligt granskade tidskriftsartiklar finner du på sidan Three Principle Movies.

Det behövs absolut göras ytterligare kvantitativa och kvalitativa studier och undersökningar kring hur de tre principerna kan bidra till en mer hälsosam och sund värld. Särskilt i Sverige. Mitt arbete med att sprida principerna har bl.a. som ambition att uppmuntra till sådana initiativ framöver.

Vad säger den traditionella psykologin om de tre principerna?

Någon officiell, enhetlig eller samstämmig uppfattning kring de tre principerna, uttrycks inte inom det s.k. vedertagna psykologiska fältet. Ej heller förs det några publika samtal och diskussioner kring principernas historik eller framtida potential i den allmänna debatten. Varken i positiv eller negativ riktning. Enskilda psykologer och psykiatriker har dock uttalat sig i olika sammanhang, mest i positiva ordalag – enligt vad jag själv erfarit.

Flera psykologer, men även psykiatriker, har nämligen genom åren rekommendera sina patienter att läsa min bok ”Bara en tanke”, eller att lyssna på min och Tomas Lydahls podcast.

Det är egentligen omöjligt att framföra någon substantiell kritik mot de tre principerna. Principerna i sig är nämligen varken framgångsrika eller resultatlösa. Principerna är nämligen varken någon teknik eller metod. Principerna är just bara principer. Ingenting annat.

Pin It on Pinterest

Podcast

Missa inte den populära podden Tomas och Dennis podcast. En guide till villkorslöst välmående.

Liveshow

Dennis sänder ofta live på Facebook. Ett samtal med tittarna kring ett specifikt ämne. Missa inte detta.

Redo för en verklig förändring?